Affiche de l'UCE 2022

ANIMACIÓ ALS POBLES UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

Concert à Catllar
  • ANIMACIÓ ALS POBLES
    Actuacions de RAMON GUAL a : Catllà, dia 19, a les 9 del vespre
Horaires
Horaires
  • Le 19 août 2022 à 21:00